Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Informujemy, iż nasz firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. „Nowoczesna baza szkoleniowa sposobem na wzrost konkurencyjności firmy Meritum Sp. z o. o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 172 859,06 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 86 429,53 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 73 465,09 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 12 964,44 zł).

Dzięki uzyskanemu wsparciu wyposażyliśmy 6 pracowni w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne m.in.:

1. Pracownię fryzjerską w:

- 10 konsoli fryzjerskich

- 10 foteli fryzjerskich

- 2 myjki fryzjerskie

- 5 przyborników fryzjerskich

- sterylizator

- infrazon

- suszarkę stojącą

- 6 suszarek ręcznych

- 8 maszynek do strzyżenia

- 8 prostownic fryzjerskich

- 5 hokerów fryzjerskich

- zlewozmywak z szafką

2. Pracownię kosmetyczną w:

- 6 foteli kosmetycznych

- 6 taboretów kosmetycznych

- 6 stolików do manicure

- 6 podnóżków kosmetycznych

- 4 maski termiczne

- frezarkę

- parafiniarkę

- woskownicę

- woskownicę na wkłady

- 3 kombajny kosmetyczne

- umywalkę z szafką

3. Pracownię komputerową w:

- 12 notebooków 15’6

- 13 krzeseł biurowych

- laptopa

- 13 biurek pod komputery

- tablicę bezpyłową

- ekran projekcyjny

- router

4. Pracownię multimedialną/językową w:

- rzutnik multimedialny

- ekran projekcyjny

- laptopa

- 12 słuchawek

- sprzęt Audio + DVD

- TV

- magnetowid

- kamerę

5. Pracownię masażu w:

- 6 łóżek do masażu

- 2 krzesła do masażu

- masażer do ciała

- masażer do stóp

- 6 taboretów

- 5 parawanów ochronnych

- umywalkę z szafką

6. Pracownię dla niewidomych i słabo widzących w:

- 5 zespołów komputerowych

- 5 programów udźwiękawiających/syntezatorów mowy

- 5 programów powiększająco – mówiących

- program OCR do rozpoznawania tekstu

- 5 głośników

- 5 słuchawek

- skaner

- 6 krzeseł biurowych

- 6 biurek pod komputery

Realizacja projektu umożliwiła:

- stworzenie i wyposażenie 6 pracowni szkoleniowych,

- uruchomienie nowych usług m.in. kursy językowe, komputerowe, kursy komputerowe dla niewidomych i słabo widzących,

- podniesienie jakości, udoskonalenie świadczonych usług,

- stworzenie nowych miejsc pracy.