Szkoła policealna

Kierunki kształcenia

Zapraszamy na kierunki:technik usług FRYZJERSKICH,technik usług KOSMETYCZNYCH, technik BHP, szkoła wizażu i stylizacji

więcej

Fryzjerstwo

Sprawdzaj plany zajęć i terminy zjazdów. Wybierz kierunek z listy na pomarańczowym tle po lewej stronie

więcej

Szkolenia specjalistyczne

więcej

Kierunek Fryzjerstwo

Technik usług Fryzjerskich. Zapraszamy na rekrutacje!

więcej

Kontakt

Meritum Sp. z o.o.
15-874 Białystok ul. Poleska 52
tel. 85 674 70 77
tel. 85 652 14 51
fax. 85 654 52 92
NIP: 542-304-87-32
REGON: 200161180
Konto: Credit Agricole
nr 88 1940 1076 3033 9462 0000 0000

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Wyszukiwarka

Technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny

Technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny

 

Policealna Szkoła Kosmetyczna - bezpłatnaZawód: Technik usług kosmetycznych.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym, dziennym i wieczorowym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MENiS.


Sylwetka absolwenta:


Policealne Studium Kosmetyczne  daje absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w tej specjalności. Absolwenci otrzymają również przygotowanie niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Technik usług kosmetycznych jest przygotowywany do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych absolwent powinien umieć:
- posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego
- diagnozować w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej
- ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
- wykonywać  zabiegi  w  zakresie  kosmetyki  pielęgnacyjnej,  leczniczej   i  upiększającej zgodnie z etyka zawodową
- oceniać jakość wykonanego zabiegu
- udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
- nawiązywać kontakty z klientami
- pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
Aby uzyskać tak wysokie kwalifikacje zawodowe nauka w zawodzie technik usług kosmetycznych łączy teorię z praktyką. Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest poprzez praktyki zawodowe mające umożliwić uczniom zapoznanie się z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.


Zasady rekrutacji:


- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych
Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 3 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
- ksero dowodu osobistego
Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika usług kosmetycznych
- dyplom