Order Ultram online cod
Buy Zolpidem discount
4mg Xanax and
Generic Klonopin names
Purchase Soma 350mg
Cheap Lorazepam rx
Provigil prescription online
Ativan prescription epilepsy
Sale tramadol
Ambien tabs 10mg
Generic Ativan Lorazepam
Buy Clonazepam canada
Mixing Lorazepam with alcohol
Clonazepam with vyvanse
Generic Klonopin vs brand
Ambien generic vs
Buy Valium us
Buy Ambien south africa
Order Modafinil Provigil
Generic Ativan effective
Lorazepam with amphetamines
Buy Lorazepam drug
Ativan online order
Order Lorazepam overnight
Soma online drugstore
Lorazepam with alprazolam
Lorazepam online purchase
Buy Clonazepam overnight
Is it legal to order Ambien online
Ativan sale no prescription
Online Valium to australia
Buying Valium online ireland
Xanax prescription only
Generic Ambien vs Zolpidem
Clonazepam with quetiapine
Is buying Ambien online illegal
Generic Klonopin wafer side effects
Buy Ativan no
Buy cheap Ambien cr online
Tramadol online doctor
Provigil with hangovers
Ativan online consultation
Buy Lorazepam england
Ambien Zolpidem online
Stilnox Ambien generic
Valium getting it on prescription
Buy Ambien thailand
Soma sales
Order Klonopin cod overnight delivery
Buy Provigil canada online
Cheap Soma usa
Provigil online canadian pharmacy
Buy Soma meds
Lorazepam with high blood pressure
Diazepam prescription canada
Purchase Soma us
Order Ambien overnight delivery
Generic Klonopin Clonazepam
Ambien canada orders
Ambien mg ml
Ativan canada
Ambien prices generic
Generic Lorazepam price
Buy Ativan forum
Provigil no prescription canada
Cheap Soma restaurants sf
Order cClonazepam
Medicine Ambien 10mg
Onax Xanax 2mg
Generic Ambien 10mg 30 pills
Buy Lorazepam with mastercard
Buy Ativan with cod
Generic Lorazepam images
Purchase Ativan canada
Provigil prescription
Buy Ativan cheap no prescription
Buy Ambien safely
Xanax 2 mg street price
Buy Modafinil brazil
Provigil online no prescription needed
Ambien picture generic
Buy Ativan wyeth
Generic Zolpidem no prescription
Generic Klonopin manufacturers
Get prescription carisoprodol
Lorazepam with lithium
Buy Ambien sleep
Lorazepam with mri's
Cheap Xanax order
Buy Modafinil online uk
Buy Lorazepam online uk
Generic Ativan under the tongue
Generic Ativan photo
Order Phentermine from canada
Adipex withdrawal symptoms
Ambien online canada
Buy Valium tablets online
Ambien cr 12.5 mg reviews
Generic Modafinil india
Buy Soma seeds
Cheap Ambien online no prescription
Buy Klonopin no prescription
Buy Soma bringer soundtrack
Ambien comes in 5 mg
Is it legal to order Ambien online
Valium online ireland
Non prescription Modafinil
Clonazepam prescription online
Buy Ativan Lorazepam online
Buy Tramadol mexico
Ativan canada buy
Buy Soma online cheap
Modafinil order germany
Ultram online consultation
Purchase Tramadol online no prescription
Ambien prescription order
Buy Zolpidem cheap no prescription
Order Ativan online usa
Order Ativan cheap
Ativan online sales
Generic Phentermine reviews
Order Ativan mastercard
No prescription Valium cheap
Buy Soma van ness
Generic Lorazepam identification
Phentermine online doc
How to order Ambien online
Cheap Phentermine united states
Lorazepam with naproxen
Ambien 20 mgs too much
Buy Valium india
Canada Provigil medical
Generic Lorazepam identification
Valium prescription australia
Order Phentermine doctor
Ultram prescription medicine
Valium 5 mg side effects
Buy Xanax 1mg
Modafinil online purchase
Taking 2 10mg Ambien
Generic Ativan canada
Buy Modafinil uk no prescription
Generic Ambien depression
Buy Ativan no prescription mastercard
Buy Lorazepam online no prescription
Order Lorazepam canada
Cheap Ambien buy online
Lorazepam with gabapentin
Generic Klonopin
Where to get Ambien prescription
Purchase Zolpidem 10mg
Buy Soma in the uk
Cheap Ambien no rx
Cheap Tramadol online
Prescription Ambien
Xanax bar in mg
Prescription Ambien
Ambien a prescription
Carisoprodol 350 mg generic
Buy Lorazepam no prescription
Szkoła policealna

Kierunki kształcenia

Zapraszamy na kierunki:technik usług FRYZJERSKICH,technik usług KOSMETYCZNYCH, technik BHP, szkoła wizażu i stylizacji

więcej

Fryzjerstwo

Sprawdzaj plany zajęć i terminy zjazdów. Wybierz kierunek z listy na pomarańczowym tle po lewej stronie

więcej

Szkolenia specjalistyczne

więcej

Kierunek Fryzjerstwo

Technik usług Fryzjerskich. Zapraszamy na rekrutacje!

więcej

Kontakt

Meritum Sp. z o.o.
15-874 Białystok ul. Poleska 52
tel. 85 674 70 77
tel. 85 652 14 51
fax. 85 654 52 92
NIP: 542-304-87-32
REGON: 200161180
Konto: Credit Agricole
nr 88 1940 1076 3033 9462 0000 0000

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Wyszukiwarka

Technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny

Technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny

 

Policealna Szkoła Kosmetyczna - bezpłatnaZawód: Technik usług kosmetycznych.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym, dziennym i wieczorowym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MENiS.


Sylwetka absolwenta:


Policealne Studium Kosmetyczne  daje absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w tej specjalności. Absolwenci otrzymają również przygotowanie niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Technik usług kosmetycznych jest przygotowywany do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych absolwent powinien umieć:
- posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego
- diagnozować w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej
- ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
- wykonywać  zabiegi  w  zakresie  kosmetyki  pielęgnacyjnej,  leczniczej   i  upiększającej zgodnie z etyka zawodową
- oceniać jakość wykonanego zabiegu
- udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
- nawiązywać kontakty z klientami
- pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
Aby uzyskać tak wysokie kwalifikacje zawodowe nauka w zawodzie technik usług kosmetycznych łączy teorię z praktyką. Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest poprzez praktyki zawodowe mające umożliwić uczniom zapoznanie się z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.


Zasady rekrutacji:


- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych
Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 3 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
- ksero dowodu osobistego
Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika usług kosmetycznych
- dyplom