AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część pisemna - 23 czerwca 2020 r. – godz. 12:00

część praktyczna  27, 28 czerwca 2020 r. – godz. 9:00, 15:00

                                04, 05 lipca 2020 r. - godz. 9:00, 15:00

AU.26 - projektowanie fryzur

część praktyczna  22 czerwca 2020 r. – godz. 9:00

część pisemna – 23 czerwca 2020 r. – godz. 10:00

----------------------------------------------------------------------------  

AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 22 czerwca 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna  23 czerwca 2020 r. – godz. 12:00

AU.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  23 czerwca 2020 r. – godz. 14:00

część praktyczna – 27, 28, 29 czerwca 2020 r.  – godz. 8:00, 12:00, 16:00

----------------------------------------------------------------------------

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 22 czerwca 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna – 23 czerwca 2020 r. – godz. 12:00