Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie międzynarodowego wymiaru kształcenia w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum Sp. z o.o. poprzez organizację staży zawodowych w Czechach dla 64 uczniów do końca listopada 2022r.


Dzięki realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących celów i rezultatów:
- poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanie w szkole poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki,
- polepszenie wyników w nauce poprzez zaangażowanie i chęć wyjazdu na zagraniczny staż,
- zwiększenie szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery, zdobycie doświadczenia,
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną,
- wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji w branży fryzjerskiej i kosmetycznej w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami,
- zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników (język angielski, podstawy języka czeskiego),
- zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenie w Policealnej Szkole Zawodowej w Białymstoku,
- zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i szkolenia.

 

Do realizacji tych celów przysłużą się cztery 3-tygodniowe wyjazdy na staże w placówkach kształcenia zawodowego w Pradze. W stażach wezmą udział uczniowie z kierunku technik usług fryzjerskich oraz technik usług kosmetycznych. Partnerem projektu jest Evropska Rozvojova Agentura.

 

Uczniowie zostaną przygotowani do wyjazdu poprzez przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Przez cały okres trwania projektu prowadzone będą działania ewaluacyjne oraz monitorujące, aby oceniać stopień realizacji projektu i jego rezultaty.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji szkoły w środowisku potencjalnych uczniów, nabywania kompetencji kluczowych (zawodowych, językowych), zwiększenie mobilności i otwartości osób uczestniczących w kształceniu zawodowym.
Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty z odbycia stażu oraz zaktualizują swoje CV. Dzięki tym dokumentom będą mieli ułatwioną ścieżkę w zdobyciu pracy w zawodzie (branża kosmetyczna i fryzjerska).

 

Udział w mobilności zagranicznej dla uczniów Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku jest szansą na podniesienie swoich kwalifikacji, a także zwiększenie szans na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Staże  zaplanowano w placówkach kształcenia zawodowego w Pradze, które pozwolą na udoskonalenie umiejętności zawodowych. Szkoła posiada doświadczenie w realizacji staży krajowych i zagranicznych dla uczniów. Uczniowie chętnie biorą udział w tych działaniach.