Technik masażysta (325402)  - kierunek bezpłatny

Zawód: Technik masażysta.
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (weekendowym)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 Kwalifikacje

MED.10 - Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik masażysta to średni personel medyczny.

Zadania i czynności zawodowe:

-  wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej,

- wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych,

- wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym

- prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

- wykonywanie podstawowych ćwiczeń leczniczych, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Charakterystyka środowiska pracy:

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe. Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Zasady rekrutacji:

- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

 Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły),

 Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika masażysty
- dyplom + suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim