EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2021 r.

 

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 11 stycznia 2021 r. – godz. 9:00       

część pisemna – 12 stycznia 2021 r. – godz. 18:00  /egzamin komputerowy/    

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 11 stycznia 2021 r. – godz. 13:00      1 os. ( Beata B. )

część pisemna – 12 stycznia 2021 r. – godz. 12:00         1 os. ( Beata B. )