Podolog - kierunek bezpłatny

Zawód: Podolog.
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podolog powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.05. - świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych:

1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;

2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;

3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;

4) prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.


Zasady rekrutacji:
- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

 

Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 2 zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 

Absolwenci uzyskują:
- tytuł podologa
- dyplom